Usługi opiekuńcze

Domowe usługi dla osób starszych, niesamodzielnych lub chorych, a także usługi dla opiekunów faktycznych (usługa wytchnieniowa).

Od 2019 roku pracujemy z seniorami i osobami niesamodzielnymi w domach. Jest to usługa terenowa, która umożliwia wykonywanie bardzo wielu niezbędnych dla podopiecznego prac zaczynając właśnie od jego domu.

Nasi wyspecjalizowani opiekunowie mogą przyjść do seniora pod skazany w zamówieniu adres i wykonywać wiele rozmaitych usług opiekuńczych w zależności od potrzeb i ich kwalifikacji.

W ramach usług opiekuńczych wyróżniamy:

 1. Usługi społeczne prowadzone przez pracowników terenowych
 2. Usługi medyczne wykonywane przez opiekunów medycznych
 3. Usługi wytchnieniowe

Usługi opiekuńcze społeczne:

Do tej grupy usług należą wszystkie działania na rzecz seniora, które mają mu pomóc w bieżącym funkcjonowaniu:

 • towarzyszenie i rozmowy
 • pomoc w aktywnościach domowych (czytanie, przyjmowanie gości, ćwiczenia)
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków
 • pomoc w sprzątaniu (patrz też usługi sprzątające – jeśli dotyczy tylko tego elementu)
 • utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu
 • spacery
 • wyjścia do kościoła, na spotkania, do sklepu, do lekarza, na rehabilitację
 • zakupy (także wykupowanie recept)
 • karmienie (zwykłe)
 • podawanie leków zgodnie z wskazaniami lekarza
 • itp. wg zgłoszenia.

Usługi wykonywane są przez naszych wyspecjalizowanych opiekunów bez kwalifikacji medycznych. Te osoby mają pomóc Twoim bliskim lub Tobie w codziennym zwyczajnym funkcjonowaniu.

Minimalna liczba godzin, jaką wykonujemy w ramach tej opcji to 2 godziny. Sprawdź cennik.

Usługi opiekuńcze medyczne

Usługi medyczne mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowanych opiekunów medycznych, pielęgniarki lub ratowników medycznych. To własnie takie osoby przyślemy do państwa w przypadku zamówienia usługi opieki medycznej. W ramach tej usługi opiekun medyczny poza ww zajęciami ma w swoich kompetencjach takie usługi, jak:

 • motywowanie podopiecznego do aktywności, leczenia i rehabilitacji
 • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi
 • zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu bardziej skomplikowanych potrzeb fizjologicznych, pomoc w korzystaniu ze środków pomocniczych
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną
 • oznaczanie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru
 • pobieranie krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • prowadzenie dobowej zbiórki moczy i bilansu płynów
 • żywienie dojelitowe przez PEG (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • cewnikowanie pacjenta (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • przeprowadzanie tlenoterapii (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • pielęgnacja rurki tracheotomijnej, wkłucia centralnego, portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • wykonywanie iniekcji domięśniowych (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • odśluzowanie dróg oddechowych (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)
 • prowadzenie aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej (tyko z dodatkowymi kwalifikacjami – zapytaj)

Opieka medyczna jest opieką specjalistyczną, stąd każdorazowo podczas podpisywania umowy dokładnie sprawdzamy zakres wymaganych czynności, by w odpowiedni sposób dopasować opiekuna do potrzeb podopiecznego.

Minimalna liczba godzin pracy – 2h. Sprawdź cennik.

Usługa wytchnieniowa

Ten rodzaj usługi jest przeznaczony dla tych osób, które mają swoich opiekunów formalnych (małżonków, dzieci), jednak z powodu dużego obciążenia i semodziueonej odpowiedzialności potrzebują czasem przerwy na tzw. oddech. W czasie, gdy do Twojego domu wejdzie opiekun wytchnieniowy możesz być pewien/pewna, że podopieczny będzie bezpieczny. A Ty w tym czasie możesz iść do kina, odpocząć poza domem, spotkać się z bliskimi, iść do lekarza czy zrobić cokolwiek z myślą tylko o sobie.

W ramach tej usługi (może być prowadzona przez opiekuna medycznego lub społecznego w zależności od stanu podopiecznego) nie będziemy realizować większych usług, jakie zwykle wykonuje opiekun faktyczny. Ale możesz być pewny/a, że:

 • będziemy towarzyszyć podopiecznemu, by był bezpieczny,
 • zaopiekujemy się jego bieżącymi (na moment opieki) potrzebami, jakich nie przewidziano na czas usługi,
 • Zareagujemy w przypadku nagłych sytuacji,
 • Jeśli to możliwe, zrobimy wszystko, by na czas Twojej nieobecności podopieczny miło spędził czas.

Pozwól sobie na własne potrzeby! Ty jesteś najważniejszy/a! Jeśli nie zaopiekujesz się sobą, kto zaopiekuje się Twoim podopiecznym, kiedy Ty nie wytrzymasz?

Sprawdź cennik – zgodnie z potrzebą (Usługa opiekuńcza lub Medyczna usługa opiekuńcza)

Opiekunów faktycznych zapraszamy także na szkolenia dla opiekunów – zapytaj, kiedy odbędą się następne spotkania*.

*Zakresy szkoleń

 • Opieka nad osobą leżącą – co zrobić by dobrze dbać o chorego zabezpieczając swoje życie, ciało i umysł?
 • Kto jest ważny w tym tandemie? Emocje opiekunów i radzenie sobie w sytuacji krytycznych emocji. Wypalenie.
 • Zrozumieć chorych na Alzheimera – poznaj, czemu tak się zachowują, a łatwiej poradzisz sobie z sytuacjami drażliwymi.
 • i inne

Zadziałaj!

 • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
 • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
 • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.