PSYCHOLOG

to osobna usługa dla seniorów w depresji, seniorów samotnych lub wymagających poradnictwa psychologicznego z innych powodów.

Jeśli masz potrzebę porozmawiania z kimś o Twoim problemie, jesteś zagubiona/y, czujesz, że życie przestało cię cieszyć lub nie radzisz sobie z codziennością lub kontaktami – zapraszamy do naszych psychologów. Rozmowy z nimi pomagają, pokazują kierunki radzenia sobie z trudnościami. Spotkania mają bardzo różną częstotliwość i czas trwania w zależności od Twojego stanu i potrzeb.

Nasi psycholodzy to specjaliści w zakresie pracy z Seniorem i jego rodziną, ale prowadzą też porady psychologiczne dla dzieci i dorosłych.

W ofercie znajdą Państwo tak porady psychologiczne w formie konsultacji, jak i dłuższe terapie lub wsparcie okresowe z ustaloną częstotliwością kontaktu. Możemy spotykać się bezpośrednio w naszym gabinecie lub zdalnie.

Pierwsza wizyta psychologiczna to czas poświęcony na poznanie pacjenta, jego potrzeb. Diagnostyka na tym etapie pozwala na ustalenie całego działania i przygotowanie narzędzi i metod pracy.

W ramach usługi psycholodzy zatrudnieni w Centrum teleopieki pracują z podopiecznymi zajmując się tematami:

 1. PSYCHOLOG DLA SENIORA, np.:
  • Niskie poczucie własnej wartości.
  • Kryzys w rodzinie.
  • Izolacja społeczna, utrata kontaktów społecznych, trudności w nawiązywaniu nowych relacji.
  • Radzenie sobie z rolą opiekuna.
  • Radzenie sobie z emocjami. 
  • Regulacja emocji. 
  • Zaburzenia snu.
  • Otępienie (w tym badanie przesiewowe w kierunku demencji).
  • Radzenie sobie z chorobą (swoją i bliskich).
  • Radzenie sobie ze śmiercią
  • Lęki i depresja.
  • Terapia pamięci/koncentracji.
  • Problemy zdrowotne.
  • Wsparcie emocjonalne i radzenie sobie z utratą.
  • Stres związany z przejściem na emeryturę.
  • Przystosowanie do zmian życiowych.
 2. DOROŚLI, np.:
  • Lęki i depresja.
  • Problemy z komunikacją z rodziną/przyjaciółmi/współpracownikami.
  • Samotność
  • Godzenie ról życiowych
  • Depresja i lęki.
  • Zarządzanie stresem.
  • Zarządzanie emocjami.
  • Problemy z samooceną i pewnością siebie. 
  • Problemy w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych i przyjacielskich.
  • Problemy związane z życiem zawodowym.
  • Kryzysy życiowe (np. utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne).
  • Rozwój osobisty, motywacja i osiąganie celów.
  • Edukacja na temat zdrowego stylu życia, radzenia sobie z chorobami przewlekłymi i problemami zdrowotnymi.
  • Radzenie sobie ze zmianami życiowymi.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych.
  • Radzenie sobie z przemocą, przemoc w rodzinie.
  • Myśli samobójcze.
  • Problemy związane płcią, tożsamością i orientacją seksualną.
  • Edukacja seksualna.
 3. DZIECI I MŁODZIEŻ, np.:
  • Pozytywna komunikacja.
  • Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą.
  • Zmiany i adaptacja do nowych warunków.
  • Problemy emocjonalne i zdrowie psychiczne.
  • Problemy z samooceną i pewnością siebie. 
  • Problemy w relacjach międzyludzkich.
  • Doświadczanie stresu i presji.  
  • Problemy związane płcią, tożsamością i orientacją seksualną.
  • Edukacja seksualna.
  • Zmiany w rodzinie.
  • Kryzysy życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, myśli samobójcze i inne).
  • Radzenie sobie z przemocą, przemoc w rodzinie.
  • Rozwój osobisty, motywacja i osiąganie celów.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych.
  • Terapia koncentracji

Aktualna cena wizyty w gabinecie lub zdalnej w cenniku.

Zadziałaj!

 • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
 • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
 • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.