telePSYCHOLOG

to osobna usługa dla seniorów w depresji, seniorów samotnych lub wymagających poradnictwa psychologicznego z innych powodów.

Usługa telePSYCHOLOG jest prowadzona w sposób zdalny – poprzez system teleopiekuńczy (jeśli jest usługą łączoną) lub przez inne środki komunikacji zdalnej wybrane przez podopiecznego (telefon, wideokonferencja na naszej platformie do e-wizyt). Rozmowy mają bardzo różną częstotliwość i czas trwania w zależności od stanu podopiecznego, jego potrzeb i zamówienia.

Nasi psycholodzy to specjaliści w zakresie pracy z Seniorem i jego rodziną.

W ofercie znajdą Państwo tak porady psychologiczne w formie konsultacji, jak i dłuższe terapie lub wsparcie okresowe z ustaloną częstotliwością kontaktu.

Pierwsza zdalna wizyta psychologiczna to czas poświęcony na poznanie pacjenta, jego potrzeb. Diagnostyka na tym etapie pozwala na ustalenie całego działania i przygotowanie narzędzi i metod pracy.

W ramach usługi psycholodzy zatrudnieni w Centrum teleopieki pracują z podopiecznymi zajmując się tematami:

 1. starzenia się
 2. otępienia
 3. lęków i depresji
 4. samotności
 5. pozytywnej komunikacji z rodziną
 6. radzenia sobie z chorobą (swoją i bliskich)
 7. terapii pamięci
 8. terapii koncentracji.

Zadziałaj!

 • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
 • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
 • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.