TELEOPIEKA

czyli tzw. teleopieka podstawowa, polega na pracy naszych opiekunów wspierających i pomagających seniorowi zdalnie w jego domu – np. podczas pogorszenia stanu zdrowia.

Nie ma nas fizycznie w Waszych domach. Opiekunowie pracują w Centrum teleopieki, gdzie całymi dniami, 24 godziny na dobę, są gotowi do odebrania sygnału od Was. Wciąż są gotowi na udzielenie Wam pomocy. Dzięki specjalnym urządzeniom łączą się z Wami, sprawdzają Wasz stan, Wasze potrzeby i oczekiwania, którym starają się sprostać.

Kontaktują Was z medykami, wzywają pogotowie, jeszcze częściej sieć pomocową lub – najczęściej – po prostu rozmawiają. Do teleopieki dołączane są kolejne elementy opiekuńczej układanki (inne nasze usługi). Są to takie typy wsparcia, które mają jak najlepiej pomóc seniorom w prowadzeniu lepszego i bezpieczniejszego życia.

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.