kardioTele

Jest usługą medyczną, która dzięki zdalnemu EKG jakie będziesz mieć w domu przekaże wszystkie pomiary bezpośrednio do Centrum kardioloicznego.

Potrzebny jest kardiolog? kardioTele to usługa włączona dzięki partnerstwu z Centrum kardiologicznym. Jest ofertą dla osób z potrzebami monitorowania stanu ich serca. Np. po zawale, po poważniejszych incydentach krążeniowych lub z powodu konieczności przeprowadzenia diagnostyki stałej (badanie holterowskie).

Urządzenie domowe EKG w posiada moduł do transmitowania danych z badania do medyków z Centrum kardiologicznego. Następnie medycy je sprawdzają, opisują, doradzają. Jeśli trzeba – wzywają pomoc.

Zobacz inne usługi, np. usługę psychologiczną – telePSYCHOLOG

Zobacz tez nas na Facebooku

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.