Badania przesiewowe

Alzheimer, Parkinson – to wstępne badanie realizowane zdalnie lub z wizytą w domu wskazuje na ryzyko pierwszych objawów otępiennych już u osób po 50-tym roku życia.

W naszej pracy współpracujemy z geriatrami i psychologami, którzy wskazali nam, jak ważne jest wczesne diagnozowanie chorób otępiennych. Wczesne wykrycie ryzyka tych chorób może pomóc w dopasowaniu metod terapii i leczenia mających na celu opóźnienie mechanizmów rozwoju choroby.

Dużym plusem wczesnej diagnostyki jest też przygotowanie pacjenta do nieuchronnych następstw, z jakimi należy się zmagać podczas choroby. Także przygotowanie rodziny. Okazuje się, że poznanie wcześniej objawów demencji i ich przyczyn, przepracowanie emocji zanim objawy wystąpią i wprowadzenie zmian w życiu, by te objawy przesunąć w czasie pomaga w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. Niweluje konflikty i także obniża poziom intensywności wielu objawów.

W naszej pracy posługujemy się głównie testem opracowanym przez zespół specjalistów pod kierownictwem dr Jarosława Derejczyka – śląskiego konsultanta ds. geriatrii. Jest to test sprawności pamięciowo – ruchowej. W przypadku pozytywnego wyniku (wstępna informacja, iż istnieje ryzyko rozwoju choroby) możemy przeprowadzić dalszą diagnostykę lekarską i/lub psychologiczną. Ta ostatecznie wykaże stan podopiecznego oraz sposoby ewentualne terapii.

Do końca 2020 r. wykonaliśmy ponad 700 badań przesiewowych dla osób po 60-roku życia. Dzięki nim wyłapaliśmy nieprawidłowości i umożliwiliśmy wdrożenie pogłębionej diagnostyki i terapii. Były to osoby bezobjawowe.

Od eksperta

Jak wskazał dr. J. Derejczyk: „Test sprawności ruchowej dłoni jest innowacyjną próbą przeniesienia tradycyjnych badań sprawnościowych do warunków telemedycznych przez Zespół Naukowy Projektu. Testy są często wykorzystywane w geriatrii, neurologii i rehabilitacji. Testy sprawności od wielu lat używane są przez specjalistów w celu sprawdzenia, czy u badanego występują deficyty ruchowe lub inne dysfunkcje związane z wykonywaniem ruchu. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów geriatrycznych, u których często zaciera się granica między normą a patologią.

Testy sprawności wykorzystuje się także w celu śledzenia postępu choroby lub rehabilitacji (np. u osób po udarze). Następuje to to poprzez wykonywanie ich w dłuższych odstępach czasowych i porównywanie wyników. Natomiast „Mobilny Test Pamięci bazuje na teście przesiewowym Mini COG. (…) Oryginalny test Mini COG opracowany został przez Borson i współpracowników w 2000 roku i jest powszechnie stosowany w procedurze diagnostyki geriatrycznej. (…) Z jego pomocą można zbadać zdolność zapamiętywania, uwagę, przypominanie bezpośrednie i odroczone, sprawności werbalne, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz funkcje wykonawcze. Zaletą tego testu jest krótki czas wykonania oraz mały wpływ czynników kulturowych i wykształcenia. Test wykazuje wysoką czułość i specyficzność względem testów dużo bardziej zaawansowanych i czasochłonnych. A jednak stosowanych w przesiewowej ocenie sprawności funkcji poznawczych.”

Dziękuję, że przeczytałeś artykuł. Zobacz także artykuł Dr J. Drejczyka na temat geriatrii w naszej czytelni.

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.