BADANIA PAMIĘCI

Alzheimer, Parkinson – to wstępne badanie realizowane zdalnie lub z wizytą w domu wskazuje na ryzyko pierwszych objawów otępiennych już u osób po 50-tym roku życia.

Podejrzenie  problemów związanych z chorobą Alzheimera bądź Parkinsona budzi obawy i dlatego proponujemy  wstępną ocenę,  realizowaną zdalnie lub z wizytą w domu wskazującą  na ryzyko pierwszych objawów już u osób po 55-tym roku życia.

Współpracujemy z geriatrami i psychologami, którzy wskazali nam, jak ważne jest wczesne diagnozowanie chorób z kategorii otępienia – demencji. Wczesne wykrycie początkowych objawów tych chorób może pomóc w dopasowaniu lepszych metod leczenia i przyczynić się do opóźnienia mechanizmów rozwoju choroby.

Dużym plusem wcześnejszych interwencji jest też przygotowanie pacjenta do następstw, z jakimi należy się zmagać podczas choroby. Także przygotowanie rodziny. Okazuje się, że poznanie wcześniej objawów demencji i wzmocnienie  emocjonalne przed ich wystąpieniem pomoże we  wprowadzeniu adaptacji i lepszej  organizacji  życia. Objawy mogą też być odsunięte  w czasie. Te działanie  pomagają  w budowaniu lepszych relacji w rodzinie, ograniczają  konflikty i obniżają  poziom intensywności wielu objawów.

Co to jest TICS?

Do końca czerwca 2022 r. wykonaliśmy ponad 1500 badań przesiewowych dla osób po 60-roku życia, w tym 300 osób przeszła badanie przesiewowe funkcji poznawczych oparte o TICS.

Zdalna Ocena Pamięci TICS® to dostosowane do polskich warunków badanie przesiewowe w kierunku demencji.  Z jej pomocą możliwa jest wstępna ocena sprawności funkcji poznawczych, zanikających przy chorobie. A funkcje poznawcze to:

  • pamięć,
  • uwaga,
  • funkcje językowe,
  • myślenie.

Odpowiadając przez telefon na 18 pytań, od razu uzyskasz wynik pozwalający na ogólną ocenę Twojej sprawności umysłowej. Badanie jest prowadzone wyłącznie zdalnie, przez zespół wykwalifikowanych diagnostów. Nasi diagności są certyfikowanymi specjalistami tej metody, abyś miał największą gwarancję rzetelności przeprowadzonego badania.

Badanie zostało stworzone przez zespół badawczy pod kierownictwem  merytorycznym dr. n. med. Jarosława Derejczyka, który pracował w zespole ze specjalistami z Fundacji Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza z Katowic, pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej, oraz zespołem neuropsychologów Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II,  wraz z zespołem Centrum Badawczo-Rozwojowego tej placówki. W badaniu w fazie użytkowej bierze udział zespół  psychologów i teleopiekunów  Stowarzyszenia EBI Association i Opiekanova. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poza badaniem TICS prowadzimy także badania wykorzystując Test sprawności ruchowej dłoni oraz Mobilny test pamięci.

Od eksperta

Jak wskazał dr. J. Derejczyk: „Test sprawności ruchowej dłoni jest innowacyjną próbą przeniesienia tradycyjnych badań sprawnościowych do warunków telemedycznych przez Zespół Naukowy Projektu. Testy są często wykorzystywane w geriatrii, neurologii i rehabilitacji. Testy sprawności od wielu lat używane są przez specjalistów w celu sprawdzenia, czy u badanego występują deficyty ruchowe lub inne dysfunkcje związane z wykonywaniem ruchu. Ma to szczególne znaczenie u pacjentów geriatrycznych, u których często zaciera się granica między normą a patologią.

Testy sprawności wykorzystuje się także w celu śledzenia postępu choroby lub rehabilitacji (np. u osób po udarze). Następuje to to poprzez wykonywanie ich w dłuższych odstępach czasowych i porównywanie wyników. Natomiast „Mobilny Test Pamięci bazuje na teście przesiewowym Mini COG. (…) Oryginalny test Mini COG opracowany został przez Borson i współpracowników w 2000 roku i jest powszechnie stosowany w procedurze diagnostyki geriatrycznej. (…) Z jego pomocą można zbadać zdolność zapamiętywania, uwagę, przypominanie bezpośrednie i odroczone, sprawności werbalne, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz funkcje wykonawcze. Zaletą tego testu jest krótki czas wykonania oraz mały wpływ czynników kulturowych i wykształcenia. Test wykazuje wysoką czułość i specyficzność względem testów dużo bardziej zaawansowanych i czasochłonnych.”

Dziękuję, że przeczytałeś artykuł. Zobacz także artykuł Dr J. Drejczyka na temat geriatrii w naszej czytelni.

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.