Sieć pomocowa

Home / Sieć pomocowa

By pomoc przebiegała sprawnie niezbędne jest stworzenie dla każdego podopiecznego tzw. SIECI POMOCOWEJ, czyli grupy min. 3 osób, które będą kolejno wzywane do pomocy. W sieci pomocowej znajdują się różne osoby, te bliższe miejscu zamieszkania podopiecznego oraz takie, które czują się odpowiedzialne za jego życie i bezpieczeństwo. Czym więcej jest osób w sieci, tym lepiej możemy pomóc.

Udział w sieci nie oznacza 100% gotowości na każdorazowe wezwanie teleopiekuna: Centrum alarmowe podejmuje decyzję, jaki rodzaj pomocy jest niezbędny podopiecznemu i kontaktuje się z pogotowiem lub – jeśli nie ma poważnego zagrożenia życia – z najbardziej właściwymi osobami (sąsiadem, synem, itp.). Wybór kontaktu jest uzależniony od sytuacji i poziomu zagrożenia. Jeśli dana osoba nie jest w stanie pomóc w tym momencie, teleopiekun kontaktuje się z kolejną osobą z SIECI POMOCOWEJ.