Cennik

Tutaj kupisz nasze abonamenty, urządzenia oraz produkty dla seniorów

Domowa usługa opiekuńcza (cena za 1h)

40,00

Zapraszamy do korzystania z usług opieki domowej. Usługa jest dostępna dla Miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic.

Usługa jest rozliczana godzinowo. Nasi opiekunowie są dobierani do podopiecznych zgodnie z ich potrzebami (higieniczne/ pomocowe/ towarzyszące).

Wszyscy nasi pracownicy są przeszkolonymi opiekunami i pracują wg precyzyjnie określonych standardów.

 • minimalna ilość godzin w pakiecie godzinowym to 2 godziny,
 • obowiązki opiekunek w domu podopiecznego (i poza nim podczas usługi – np. na spacerze) są ustalane przed rozpoczęciem usługi,
 • w przypadku potrzeby przewozu podopiecznych naliczana jest dodatkowo opłata transportowa.

Cena brutto za 1h.

Dokładny opis

Twoja opieka domowa! Do zadań opiekunek może należeć:

 1. Wykonywanie usług opiekuńczych standardowych wg ustalonego planu działania i harmonogramu, w tym:
  1. Spędzanie czasu wolnego i towarzyszenie w domu podopiecznego,
  2. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem, a w szczególności: pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w uczestnictwie w zajęciach poza domowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
  3. Pomoc w dotarciu do placówek służb zdrowia i placówek rehabilitacyjnych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  4. Pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków w aptece,
  5. Wykonywanie na rzecz podopiecznych czynności takich jak: zakupy, spacery,
  6. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, których zaspokojenie przyczyni się do aktywizacji, tj: zmywanie, wynoszenie śmieci, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym gorących posiłków.

 

 • Cennik obowiązuje do końca 2021 roku. Wraz z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia koszt usługi będzie ulegał zmianie.
 • opiekunki mogą wykonywać tylko zadania wprowadzone do standardu ich pracy i zakresu obowiązków. Nie ma możliwości zlecania opiekunkom dodatkowych prac, na które nie maja zezwolenia lub na które nie pozwala ich stanowisko pracy.

Zobacz także inne nasze usługi, np. usługę opieki medycznej – tu także otrzymasz usługi higieniczne, wspomożenie terapii, itp.

Lub Fizjoterapię. 

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.