Cennik

Tutaj kupisz nasze abonamenty, urządzenia oraz produkty dla seniorów

BADANIE PRZESIEWOWE – DEMENCJA

170,00

Badanie przesiewowe w kierunku chorób degeneracyjnych jest bardzo ważnym elementem diagnostyki seniora już od 60 roku życia. W prosty i komfortowy sposób analizuje jakość funkcji poznawczych seniora. To one – z powodu stałej i nienormatywnej mózgu – powodują coraz słabsze funkcjonowanie społeczne seniorów z demencją (w tym Alzheimerem).

Podczas około 40 – minutowej rozmowy z naszymi specjalistami – jedynymi w Polsce certyfikowanymi diagnostami TICS – otrzymasz informację na temat kondycji Twoich funkcji poznawczych i wynik wskazujący na ryzyko występowania demencji.

Badanie na licencji EBI Association. Prawa do badania – zastrzeżone.

Kategoria:

Dokładny opis

DLA KOGO?

Badanie przeznaczone jest dla osób powyżej 55 lat, które odczuwają dyskomfort związany z trudnościami w zapamiętaniu oraz przypominaniu powszechnie znanych nazw lub zwyczajowo używanych słów. Dodatkowo towarzyszą temu subiektywne odczucia słabnącej zdolności przyswajania nowości oraz równoczesnego zarządzania wieloma zagadnieniami, które negatywnie rzutują na aktywność zawodową oraz czynności życia codziennego. Słabnąca sprawność poznawcza może być oznaką zarówno zmęczenia jak i rozwijającej się choroby – pierwsze oznaki są podobne. Możliwość dyskretnego poznania przyczyn obserwowanych zmian daje szansę na odpowiednio wczesne włączenie leczenia, które ze względu na barierę mentalną mogłoby być nawet zaniechane.

Jak to wygląda?

Badanie TICS polega na telefonicznej, umówionej wcześniej rozmowie z psychologiem, w czasie której wykonywana jest Zdalna Ocena Pamięci weryfikująca pamięć i inne funkcje poznawcze. Osoba badana odpowiada ustnie na 18 kolejno zadawanych pytań. Badanie może też być anonimowe i zostaje zakończone podaniem wyniku wraz z krótką interpretacją. Przy testach bez anonimizacji wyślemy Ci dokument z wynikiem testu i wskazówkami – co robić dalej.

Test trwa maksymalnie 30 minut i po tym czasie rozmowa zostaje zakończona.

Zalety?

  • łatwość kontaktu i szybkie terminy (pracujemy 7 dni w tygodniu 24h/dobę
  • brak konieczności przyjazdu do nas – test został stworzony na potrzeby rozmowy telefonicznej lub videokonferencji
  • Twój senior nie musi się specjalnie zbierać, jeździć, stresować pobytem w placówce medycznej
  • Podamy Ci szczegółowo wyniki i wskażemy ścieżki pomocy w przypadku wyniku poza normą.
Poczytaj więcej o Testach senioralnych i TICS.