Pracuj z nami

Wciąż przybywa wśród nas pasjonatów opieki i zdrowia. Jeśli jesteś jednym z nich – zaglądaj i sprawdzaj nasze oferty pracy.

Zwykle nasza praca odbywa się na terenie Jastrzębia-Zdroju i tu trzeba przebywać w czasie pracy. Jeśli jest inaczej na pewno w ogłoszeniu jest wskazana adnotacja na temat możliwości pracy zdalnej z domu lub pracy w innych miejscowościach.

Zapraszamy do naszego niezwykłego zespołu. Bo u nas dzieje się dobro!

Nie wiesz jak przygotować się do rozmowy? Stresujesz się spotkaniem? Nie jesteś pewna/y czy to dobry pomysł?

Skorzystaj z siedmiu naszych rad przed rozmową kwalifikacyjną!

 1. Jeśli nie masz pewności, czy chcesz tu pracować lub boisz się zmian – Zaryzykuj i przyjdź punktualnie na rozmowę – nic nie tracisz, a może być super!
 2. Weź ze sobą CV i wszystkie dokumenty dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia. Także wolontariatu. Jeśli w czymś jesteś dobry/a – weź też portfolio lub opowiedz nam o tym – lubimy ludzi z pasją.
 3. Ubierz się schludnie, jak na oficjalne spotkanie. Spotykasz się z zarządem.
 4. Przypomnij sobie wszystkie swoje prace, a w nich kontakty z ludźmi! Zastanów się, które były najbardziej przyjemne, a które wymagały od ciebie  nie lada energii i spokoju. Zastanów się, czy dały ci coś te trudne sytuacje.
 5. Jeśli się mocno stresujesz – zrób przed spotkaniem coś miłego dla siebie – może wypij kawę w ulubionej kawiarni, porozmawiaj z przyjaciółką, poćwicz jogę, albo zjedz czekoladę. Nigdy dość endorfin. I uśmiechnij się do pierwszej osoby w naszej firmie – ona Cię wesprze pozytywną energią.
 6. Nie bój się pytać. Jeśli nie będziemy znać odpowiedzi – nic się nie stanie. A kto pyta – ten wie więcej. Zero ryzyka.
 7. Nie martw się na zapas.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla aplikujących

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OPIEKANOVA Sp. z o.o.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail inspektor@opiekanova.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 • W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.