• Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

    Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

  • Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

    Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

  • Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

    Zamów Bezpłatną Konsultację i poznaj Nasze Rozwiązania

Teleopieka mobilna

Teleopieka mobilna

urządzenie do teleopieki mobilnej
urządzenie do teleopieki mobilnej
urządzenie do teleopieki mobilnej

Co to jest teleopieka mobilna?

Teleopieka Mobilna działa podobnie jak telefon komórkowy i jest odpowiednia do użytku zarówno
w domu, jak i poza nim, wszędzie tam, gdzie dostępny jest zasięg sieci komórkowej.

Każdy plan usługi występuje w dwóch wariantach, BASIC i PLUS.
Wariant PLUS poza podstawowym pakietem połączeń z wybranymi przez użytkownika numerami telefonu otrzymuje wsparcie naszego Centrum Teleopieki 24/7.

Teleopieka Mobilna działa podobnie jak telefon komórkowy i jest odpowiednia do użytku zarówno w domu, jak i poza nim, wszędzie tam, gdzie dostępny jest zasięg sieci komórkowej.

Każdy plan usługi występuje w dwóch wariantach, BASIC i PLUS. Wariant PLUS poza podstawowym pakietem połączeń z wybranymi przez użytkownika numerami telefonu otrzymuje wsparcie naszego Centrum Teleopieki 24/7.

Co to jest teleopieka mobilna?

Teleopieka Mobilna działa podobnie jak telefon komórkowy i jest odpowiednia do użytku zarówno w domu, jak i poza nim, wszędzie tam, gdzie dostępny jest zasięg sieci komórkowej.

Każdy plan usługi występuje w dwóch wariantach, BASIC i PLUS. Wariant PLUS poza podstawowym pakietem połączeń z wybranymi przez użytkownika numerami telefonu otrzymuje wsparcie naszego Centrum Teleopieki 24/7.

Jak działa teleopieka mobilna?

Jak działa teleopieka mobilna?

System teleopieki mobilnej funkcjonuje w oparciu o sygnał GSM, a usługa teleopieki mobilnej jest dostępna wszędzie tam, gdzie istnieje połączenie GSM.


Każdy użytkownik posiada wielofunkcyjny zegarek. Po naciśnięciu przycisku alarmowego użytkownik nawiązuje połączenie z całodobowym centrum telefonicznym. Teleopiekunowie, w zależności od charakteru połączenia, podejmują interwencję zgodną z algorytmem postępowania naszego Centrum Teleopieki.

Teleopieka Mobilna jest polecana zwłaszcza dla osób aktywnych i mobilnych. Urządzenia posiadają dodatkowe funkcje, takie jak pomiar ciśnienia, temperatury ciała oraz lokalizacja GPS. Wszystkie rozwiązania teleopieki mobilnej wymagają bieżącego ładowania baterii w urządzeniach.

Urządzenia w teleopiece mobilnej posiadają możliwość programowania automatycznych połączeń do osób wskazanych przez użytkownika.

Uwaga: zegarki JAMES nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu normy ISO 13485. Niemniej jednak rzetelność wykonywanych pomiarów pozostaje cenna wskazówką w ocenie podstawowych parametrów życiowych użytkownika.

System teleopieki mobilnej funkcjonuje w oparciu o sygnał GSM, a usługa teleopieki mobilnej jest dostępna wszędzie tam, gdzie istnieje połączenie GSM.


Każdy użytkownik posiada wielofunkcyjny zegarek. Po naciśnięciu przycisku alarmowego użytkownik nawiązuje połączenie z całodobowym centrum telefonicznym. Teleopiekunowie, w zależności od charakteru połączenia, podejmują interwencję zgodną z algorytmem postępowania naszego Centrum Teleopieki.

Teleopieka Mobilna jest polecana zwłaszcza dla osób aktywnych i mobilnych. Urządzenia posiadają dodatkowe funkcje, takie jak pomiar ciśnienia, temperatury ciała oraz lokalizacja GPS. Wszystkie rozwiązania teleopieki mobilnej wymagają bieżącego ładowania baterii w urządzeniach.

Urządzenia w teleopiece mobilnej posiadają możliwość programowania automatycznych połączeń do osób wskazanych przez użytkownika.

Uwaga: zegarki JAMES nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu normy ISO 13485. Niemniej jednak rzetelność wykonywanych pomiarów pozostaje cenna wskazówką w ocenie podstawowych parametrów życiowych użytkownika.

Urządzenia dopasowane do Seniora

Urządzenia dopasowane do Seniora

Korzyści dla Seniorów objętych teleopieką?

Korzyści dla Seniorów objętych teleopieką?

Korzyści dla Seniorów objętych teleopieką?

Teleopieka przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu życia seniora i jego najbliższych. Plan BASIC zawiera możliwość łączenia się ze wskazanymi przez użytkownika osobami, zgodnie z ustalonym algorytmem połączeń. W ramach Planu Opieki PLUS użytkownik jest objęty pełnym zakresem opieki naszego Centrum Teleopieki 24/7. W sytuacjach ponad standardowych, wymagających stałego przypominania o codziennych czynnościach, takich jak regularne zażywanie leków, nasi teleopiekunowie informują podopiecznego zgodnie z ustalonym planem wymaganych kontaktów. Ponadto, każdy podopieczny Planu PLUS objęty jest również planem rozmów towarzyskich przeprowadzanych przez naszych wyspecjalizowanych teleopiekunów. Teleopiekunowie prowadzą ciągły, zdalny monitoring podstawowych funkcji życiowych oraz stanu naładowania baterii.

Teleopieka przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu życia seniora i jego najbliższych. Plan BASIC zawiera możliwość łączenia się ze wskazanymi przez użytkownika osobami, zgodnie z ustalonym algorytmem połączeń. W ramach Planu Opieki PLUS użytkownik jest objęty pełnym zakresem opieki naszego Centrum Teleopieki 24/7. W sytuacjach ponad standardowych, wymagających stałego przypominania o codziennych czynnościach, takich jak regularne zażywanie leków, nasi teleopiekunowie informują podopiecznego zgodnie z ustalonym planem wymaganych kontaktów. Ponadto, każdy podopieczny Planu PLUS objęty jest również planem rozmów towarzyskich przeprowadzanych przez naszych wyspecjalizowanych teleopiekunów. Teleopiekunowie prowadzą ciągły, zdalny monitoring podstawowych funkcji życiowych oraz stanu naładowania baterii.