NASZA TELEOPIEKA

Na czym polega nasza Teleopieka

  1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montujemy nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
  2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z seniorem opiekunowie, psycholodzy, asystenci.
  3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik naszego Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Jeśli podopieczny ma w pakiecie także inne usługi (np. teleKARDIO, aktywizację), dobierane są wtedy w zależności od potrzeby. Opiekun pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
  4. Jeśli zamontowałeś przed domem sejf na klucz, w razie wezwania teleopiekun podaje wezwanej do pomocy osobie szyfr, by mogła otworzyć drzwi bez niepotrzebnych szkód.

Teleopieka u nas to także pomoc psychologa, rozmowy towarzyskie i przypominanie o wzięciu lekarstw. To komfort i bezpieczeństwo osób starszych, a miesięczny abonament zapewnia nielimitowaną liczbę połączeń z teleopiekunem.

Z tego nowoczesnego rozwiązania korzystają już tysiące osób w Europie!

Alarmujące statystyki

70%

upadków w domach u ludzi powyżej 65-go roku życia zdarza się podczas kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy.

>40%

Ponad 40% osób powyżej 65-go roku życia po upadku nie może się samodzielnie podnieść, zatem także dotrzeć do telefonu, aby wezwać pomoc.

>50%

Ponad połowa osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonicznego do służb ratunkowych.

Centrum alarmowe OPIEKANOVA to element, który wyróżnia nas w Polsce

Jako jedni z pierwszych w Polsce posiadamy własne, profesjonalne Centrum. Przez 4 lata wraz z pracującymi tu teleopiekunami – psychologami, gerontologami, opiekunami medycznymi, ratownikami i asystentami seniora – wypracowaliśmy najlepszy model komunikacji z naszymi podopiecznymi.

Wiemy, w jaki sposób działać w sytuacjach zagrożenia, procedury alarmowe są ściśle wpisane w standard działania, ale wiemy też, jak rozmawiać z naszymi podopiecznymi, jeśli kontakt wynika z samotności, lęków czy nudy.

Nasi teleopiekunowie w rozszerzonej usłudze także samodzielnie kontaktują się z naszymi podopiecznymi, by sprawdzić stan techniczny urządzeń, przypomnieć o ważnych wydarzeniach i motywować naszych podopiecznych do działania. Dzięki temu znamy naszych podopiecznych i ich potrzeby. To z kolei powoduje, że wciąż otrzymujemy dowody zaufania i sympatii.

Zaufanie z kolei jest warunkiem sprawnie poprowadzonych interwencji w przypadkach groźnych dla życia.

Sieć pomocowa

By pomoc przebiegała sprawnie niezbędne jest stworzenie dla każdego podopiecznego tzw. SIECI POMOCOWEJ, czyli grupy min. 3 osób, które będą kolejno wzywane do pomocy. W sieci pomocowej znajdują się różne osoby, te bliższe miejscu zamieszkania podopiecznego oraz takie, które czują się odpowiedzialne za jego życie i bezpieczeństwo. Czym więcej jest osób w sieci, tym lepiej możemy pomóc.

Udział w sieci nie oznacza 100% gotowości na każdorazowe wezwanie teleopiekuna: Centrum alarmowe podejmuje decyzję, jaki rodzaj pomocy jest niezbędny podopiecznemu i kontaktuje się z pogotowiem lub – jeśli nie ma poważnego zagrożenia życia – z najbardziej właściwymi osobami (sąsiadem, synem, itp.). Wybór kontaktu jest uzależniony od sytuacji i poziomu zagrożenia. Jeśli dana osoba nie jest w stanie pomóc w tym momencie, teleopiekun kontaktuje się z kolejną osobą z SIECI POMOCOWEJ.

Rodzina i przyjaciele

W sieci pomocowej zwykle znajdują się najbliżsi, którzy nie tylko martwią się o stan podopiecznych, ale też są gotowi do pomocy. Jeśli rodzina lub przyjaciele mieszkają blisko i są w stanie szybko przyjść z pomocą- mamy tu sytuację idealną. Są to w końcu zwykle najbardziej zaufane dla naszego podopiecznego osoby. Jednak kiedy osoby te pracują lub znajdują się daleko, są informowani o interwencji jako kolejne osoby, po zabezpieczeniu opiekunów na miejscu. Z rodzina kontaktujemy się także chętnie by ustalić zakresy działań, metody terapii przy usługach aktywizujących. Oczywiście, jeśli rodzina sobie tego życzy. Wiemy jednak, że współpraca w trio: podopieczny -opiekunowie – rodzina zawsze przynosi najlepsze efekty.

Sąsiedzi

Najszybciej na miejscu w przypadku potrzeby mogą być właśnie sąsiedzi, dlatego warto znaleźć sobie minimum jedną – dwie osoby kontaktowe z tej grupy. Zwykle sąsiedzi jako pierwsi otwierają drzwi i pomagają podopiecznemu w prostszych czynnościach lub po prostu towarzyszą mu w oczekiwaniu na rodzinę lub pogotowie. Nawet w sytuacji, gdy nie mieliśmy dotychczas kontaktu z sąsiadami statystyki wskazują, że po rozmowach w sprawie dołączenia do sieci pomocowej każdy podopieczny znajduje 2-3 osoby gotowe do pomocy. Warto też znaleźć zaufaną osobę w tej grupie, która miałaby zapasowy klucz do mieszkania podopiecznego. Nie jest to niezbędne, jednak znacząco ułatwia przeprowadzanie interwencji ratujących życie.

Opiekun zawodowy

W każdej miejscowości można znaleźć osoby, które zawodowo zajmują się opieką. Są to opiekunowie medyczni, pielęgniarki i asystenci seniora. Pracują jako wolontariusze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub świadczą prywatne usługi opiekuńcze. Wprowadzenie opiekuna do sieci pomocowej zapewnia podopiecznym pomoc wykwalifikowanych osób i jest alternatywą dla tych, którzy nie mają blisko siebie rodziny, znajomych czy życzliwych sąsiadów. Są to najczęściej usługi płatne. Jeśli szukasz wykwalifikowanej osoby, sprawdź u nas, czy nie mamy opiekunek w Twojej miejscowości. W wielu miejscach mamy opiekunki, które mogą pracować doraźnie (gdy niezbędne jest ich przybycie) lub zgodnie z wyznaczonym grafikiem.

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę