Doświadczenie

OPIEKANOVA to firma działająca od 2012 roku wdrażając usługi opieki zdalnej (teleopieka) na rynku Polskim.

2010 – 2012

Pogłębianie wiedzy liderów branży na temat teleopieki – wizyty międzynarodowe (Niemcy, Szwecja, Francja)

2012

 • październik – zakup Francuskiej licencji na system leopieki (know-how i system IT) i otwarcie firmy
 • grudzień – otworzenie pierwszego Centrum teleopieki w Gdyni i pierwsze podłączenia testowe w Polsce

2013

 • kolejne podłączenia i zmiana standardu pracy teleopiekunów na pomorzu

2014

 • styczeń – uruchomienie Fundacji, która wdraża usługę teleopieki wypracowaną przez OPIEKANOVA do wachlarza usług instytucji publicznych

2015

stworzenie wraz z Polską firmą softową nowego, w pełni polskiego i uwzględniającego potrzeby polskich użytkowników systemu ICT do opieki zdalnej

2016

 • styczeń – rozpoczęcie prac ze Stowarzyszeniem EBI Association
 • marzec – start testów urządzeń teleopiekuńczych i telemedycznych wśród Seniorów z różnymi potrzebami
 • maj – tworzenie nowego, eksperckiego standardu opieki zdalnej opartej na pracy zespołu interdyscyplinarnego (opieka – aktywizacja – zdrowie)
 • lipiec – start
 • grudzień – wdrożenia i ewaluacja nowych standardów opieki w Mieście Częstochowa i Mieście Jastrzębie-Zdrój (wraz z miastami analizujemy wyniki i wdrażamy nowo stworzony system)

2017

 • styczeń– wdrożenie wypracowanych form opieki w projekcie „Bezpiecznie we własnym domu” – 500 podopiecznych na Śląsku otrzymuje teleopiekę ze wsparciem aktywizującym
 • marzec– oficjalne otwarcie drugiego Centrum Teleopieki na południu Polski
 • maj – udział w spotkaniu międzynarodowym w Austrii, na którym wraz z instytucjami opiekuńczymi z tego kraju pracujemy nad modelem opieki zdalnej
 • czerwiec – podpisanie międzysektorowej umowy na promowanie innowacji w usługach senioralnych
 • lipiec – rozpoczęcie współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim

2018

 • styczeń – rozpoczęcie naszych cyklicznych szkoleń dla opiekunów seniora
 • maj – Wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich i włączenie naszych standardów pracy do Księgi dobrych praktyk
 • czerwiec – rozpoczęcie praz z konsultantem śląskim ds. geriatrii dr. J. Derejczykiem nad wdrożeniem do naszej pracy badań przesiewowych w kierunku chorób neurodegeneracyjnych
 • lipiec– udział w spotkaniu międzynarodowym na Islandii, na którym wraz z instytucjami opiekuńczymi z tego kraju tworzymy model opieki zdalnej i w Klubie Seniora
 • listopad – wydaliśmy pierwszy numer gazety SREBRNI
 • grudzień – rozpoczęcie współpracy z Policją w ramach akcji „Bezpieczny senior”

2019

 • styczeń –Wdrożenie na terenie Jastrzębia Zdroju kolejnego projektu „SOS dla Seniora” czyli systemu skoordynowanej pomocy (teleopieka, opieka domowa, Klub seniora) dla 300 Seniorów
 • luty – rozpoczęcie projektu opieki dla seniorów z MOPR w Tarnobrzegu
 • marzec – rozpoczęcie systematycznych szkoleń dla opiekunów wg standardu OPIEKANOVA (standard konsultowany i częściowo prowadzony przez śląskiego konsultanta ds. geriatrii dr J. Derejczyka)
 • maj – rozpoczęcie projektu opieki dla PCPR w Wodzisławiu Śląskim
 • kwiecień– udział w spotkaniu międzynarodowym w Hiszpanii, na którym wraz z instytucjami opiekuńczymi z Europy wymieniamy się wiedza na temat nowych rozwiązań opiekuńczych w Europie
 • czerwiec – Wyróżnienie Urzędu Marszałkowskiego i wprowadzenie naszego projektu do Księgi dobrych praktyk projektowych województwa Śląskiego
 • lipiec – otwarcie – wraz ze Stowarzyszeniem EBI – Centrum seniora w Jastrzębiu – Zdroju (projekt)

2020

 • styczeń – Rozpoczęcie zajęć Akademii pamięci dla seniorów z ryzykiem demencji lub w początkowej fazie chorób neurodegeneracyjnych
 • luty – Stworzenie nowej oferty usług aktywizujących, psychologicznych i diagnostycznych oraz wdrożenie do projektów teleopieki komponentów medycznych – kadriologicznych i diabetologicznych
 • marzec – rozpoczęcie działalności komórki medycznej NZOZ OPIEKANOVA (wpis uzyskany w czerwcu 2020)
 • marzec – Wdrożenie nowych standardów bezpieczeństwa „C-19” w pracy z seniorami
 • 28.03.2020 – zamknięcie Centrum seniora i otworzenie zdalnego e-Centrum seniora SREBRNI na Facebooku
 • kwiecień – rozpoczęcie projektu „Srebrny wolontariusz”
 • maj – rozpoczęcie testów kolejnych urządzeń teleopiekuńczych dopasowanych dla różnych grup podopiecznych
 • czerwiec – wdrożenie dwóch projektów z zakresu zdrowia dla 600 seniorów 65+ ze Śląska
 • wrzesień – Konferencja prasowa na temat skoordynowanych działań społeczno – medycznych dla Seniorów w Częstochowie
 • październik – testowanie zdalnych usług opiekuńczych i zdrowotnych we Wrocławiu
 • listopad – wyróżnienie od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu – Zdroju w ramach akcji „wspieramy lokalnie”

2021

 • styczeń – rozpoczęcie akcji „wciąż tacy sami” (#wciazTacySami)
 • marzec – rozpoczęcie cyklu konferencji dla NZOZów w zakresie teleopieki i telemedycyny
 • maj – spotkania studyjne z Centrami seniora w Kamienicy Polskiej, Częstochowie, Konopiskach
 • czerwiec – rozpoczęcie kampanii internetowej „Wciąż tacy sami” #wciaztacysami #stillthesame