Adam67 lat

Pan Adam mimo wielu poważnych zdarzeń zdrowotnych jest pełen pasji życia! Gra w teatrze społecznym, pisze wiersze, śpiewa. Umila czas naszym teleopiekunom wysyłając do nich piękne własne wiersze i opowiadania.

Poza tym, że jest naszym ambasadorem był też w sposób zdalny gościem pani Wiesi w jej kąciku literackim.
Posłuchajcie Pana Adama i jego wierszy!

Więcej na YOUTUBE OPIEKANOVA

Zadziałaj!

  • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
  • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
  • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę